Impresszum

A kelet.hu kiadója az Inform Média Lapkiadó Kft.
Adószám: 25953280-2-09

Kelet-Magyarország szerkesztőség:
Cím: 4400 Nyíregyháza, Dózsa György utca 4-6.
Pos­ta­cím: 4400 Nyíregyháza, Pos­ta­fiók 25.
Te­le­fon: 06/42/999-111, te­le­fax: 06/42/501-973
E-mail: kelet@kelet.hu.

Ügyvezető igazgató, felelős kiadó: Fodor István (istvan.fodor@inform.hu)

Főszerkesztő: Nyéki Zsolt (zsolt.nyeki@kelet.hu)

Értékesítésfejlesztési vezető: Varga Zsolt (zsolt.varga@kelet.hu)

Terjesztési logisztikai vezető: Tóth István (istvan.toth@kelet.hu).

Tördelés: technikai részlegvezető: Ifj. Dankó Mihály (mihaly.danko2@inform.hu)

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

Hívjon minket telefonon, hétfőtől péntekig 7:00-17:00, szombaton 8:00-12:00 óra között a +36-80-442-444-es telefonszámon!
Személyes ügyintézés: hétfőn 7:30-17:00, keddtől csütörtökig 7:30-16:00, pénteken 7:30-15:00 között
Email cím: info@kelet.hu

Digitális napilappal kapcsolatban forduljon bizalommal Tóth Anikó ügyfélkapcsolati munkatársunkhoz az aniko.toth@inform.hu email címen.

Előfizetői vonal és kézbesítési észrevételek a 06-80/442-444 ingyenes telefonszámon, vagy e-mailen: reklamacio@kelet.hu.

Szerkesztőség telefon: 06-42/999-111, telefax: 06-42/501-973. E-mail: kelet@kelet.hu

HIRDETÉSFELADÁS:

Ke­re­tes hir­de­tés: te­le­fon: 06/42/999-111, te­le­fax: 06/42/501-970, e-mail: hirdetes@kelet.hu
Ap­ró­hir­de­tés feladá­sa te­le­fo­non: 06-46/99-88-99 (a hí­vás az ap­ró­hir­de­tés árát tar­tal­maz­za, a hívás díja 500 Ft+áfa (635 Ft)/perc)
Továbbá sze­mé­lye­sen az ügyfélszolgálaton nyitva tartási időben, vagy az interneten: http://hirdetes.kelet.hu

Tárhelyszolgáltató adatai

Név: Russmedia IT GmbH
Cím: Gutenbergstrasse 1, 6858
Schwarzach
Ausztria
Tel: +43-5572-5010
Email: info@russmedia.com

Hír­ügy­nök­sé­g: MTI. La­punk eladott pél­dány­szá­mát rend­sze­re­sen vizs­gál­ja és au­di­tál­ja a MATESZ. Nyo­más: Inform Média Lapkiadó Kft., Deb­re­cen, Bal­mazúj­vá­ro­si út 11. ISSN 0133.0357, Nyo­mtatásért felelős: Dubóczki Tibor (tibor.duboczki@inform.hu).

„A Kiadó az elfogadott megrendelés alapján átadott hirdetések tartalmáért, azok valódiságáért, harmadik személyeknek okozott jogsérelemért felelősséget nem vállal, nem köteles olyan tényeket, vagy körülményeket keresni, melyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak, az ezzel kapcsolatos jogvitákból keletkező következményeket és hátrányokat a Megrendelőre hárítja. Ezen felül a Kiadó nem tehető felelőssé, és nem vállal felelősséget semmiféle kárért, közvetett, járulékos vagy másodlagos károkért, elmaradt nyereségből, jövedelem elmaradásából vagy használat kiesésből származó olyan károkért, amelyek a sajtótermékben megjelent hirdetésből fakadnak, ill. azzal kapcsolatosak, függetlenül attól, hogy az ilyen károk szerződéssel, hanyagsággal, polgári peres eljárással, jogszabályokkal vagy egyéb ügyekkel kapcsolatosak.”