Helyi

Egyházi nevelés óvodáskortól

„Kislány, adok neked egy narancsot, ha megmondod, hol van az Isten!

Erre a kislány így szólt a bácsihoz: Én adok neked kettőt, ha megmutatod, hol nincs!”

Dr. Gaál Sándor esperes a Fáy András utcai református óvoda átadását megelőző templomi igehirdetésében több történeten keresztül is rámutatott a keresztény értékek szerinti oktatás, nevelés, az Istennek tetsző tulajdonságok és cselekedetek fontosságára.

Dr. Szontagh Pál, a Református Pedagógiai Intézet igazgatója a Példabeszédekből idézett: „Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól”, majd rámutatott: a pedagógusok már kisgyermekkortól kezdve az életre készítik fel a növendékeiket, a református óvodában, iskolában azonban a nevelés erejének és felelősségének horizontja tágasabb. A nyírbátori intézmény bővülése, a református óvoda és az általános iskola egymásra épülése, a korszerű nevelésmódszertan segítségével immár 3-tól 14 éves korig képesek jó irányt, helyes értékeket és gazdag ismereteket adni a pedagógusok a református köznevelésben.

 

Nyugodt szívvel adják át

A templomban elhangzott ünnepi beszédek és az óvodások vidám éneke után kicsik és nagyok egyaránt a Fáy András utcai óvoda épülete elé vonultak, ahol újabb megszólalásokkal, műsorral, táblaavatással, majd intézménybejárással folytatódott a program.

– Mintegy másfél éve vetődött fel először a református óvodai nevelés szándéka itt, Nyírbátorban – mondta el Máté Antal, a város polgármestere, aki azt is elárulta: bár a meglévő intézmény átvétele, a tulajdonos- és fenntartóváltás nem volt egyszerű folyamat, sokak áldozatos munkájának köszönhetően sikerült, s mivel az új református óvoda infrastruktúrája, illetve a benne dolgozó pedagógusok a korábbi, önkormányzati fenntartású intézmény „gyökereiből nőttek ki”, a városvezetés nyugodt szívvel adja át az egyháznak a gyerekek jó alapokon nyugvó második otthonát.

– A Nyírbátori járásban 43 közoktatási, köznevelési intézmény működik, ebből a Báthory Anna Református Általános Iskola és Óvoda a kilencedik. A polgári kormány 436 millió forint forrást nyújtott az országos egyháztámogatási program keretén belül ahhoz, hogy az intézmény most így, megszépülve a Nyírbátori Református Egyházközség fenntartásába és tulajdonába kerülhessen. Az itt nevelkedő gyerekek az állami óvodákban felcseperedőkhöz képest másabbak lesznek, hiszen a nevelőik és szüleik kezükbe adják a hit kulcsát, s ez bizonyára a későbbi életükben, cselekedeteikben is megmutatkozik majd – fogalmazott dr. Simon Miklós országgyűlési képviselő.

 

Nagy felelősségük van

– Bizony, nem mindegy, hol keressük a válaszokat a kérdéseinkre, ez gyermekkortól idős korunkig egyaránt így van. És az sem mellékes szempont, hogy ha elesünk vagy támaszra szorulunk, van-e, aki (fel)segít minket. Ezt elsősorban mint háromgyermekes anya mondom, akinek gyermekei egytől egyig egyházi intézményekbe jártak – hangsúlyozta Veres Andrea, a Magyarországi Református Egyház Óvodafejlesztési Projektirodájának vezetője.

Takácsné Matlag Erzsébet tagintézmény-vezető beszédében kiemelte: nagy felelőssége van a pedagógusnak abban, hogy mire és hogyan neveli a rábízott gyermekeket. Keresztyén nevelésük szellemisége gyermekközpontú, pedagógiai munkájuk alapja a gyermek iránti feltétel nélküli szeretet, az elfogadás, a türelem és a fejlődésbe vetett hit.

– Az óvoda befogadó, biztonságot, megértést, egymás iránti türelmet és tiszteletet közvetítő intézmény, ahol az élménygazdag mindennapok megteremtésével a gyermek élni tud a szabad választás jogával és az egyéni fejlődés lehetőségével.

– Célunk egészséges életszemléletű, a különbözőséget elfogadni képes, együttérző, segítséget nyújtani és alkalmazkodni tudó, kiegyensúlyozott, önálló gondolkodásra és feladatvégzésre képes gyermekek nevelése, az Isten- és emberszeretetre nevelés – tette hozzá.  KM